EMMATS – NGỜI HẠNH PHÚC RẠNG THÀNH CÔNG

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

Công ty TNHH TM và DP Khánh Sơn -Quầy thuốc số 09

Thôn Thanh Giã 2, xã Tam Di, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


038 994 7877 - 038 994 7877
Gọi điện

Quầy thuốc Vũ Hằng

Thôn húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang


037 835 4568 - 037 835 4568
Gọi điện

QT 101 Chi Phú

116 khu Trường Chinh, Minh Khai, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang


02043.882.177 - 0944 891 964
Gọi điện

Quầy thuốc 288 (Công ty TNHH DP Tín Thành)

Thôn Phố Biển, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


0985 008 788 - 0985 008 788
Gọi điện

QT Nguyễn Thị Hiền

Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang


0964 642 675 - 0964 642 675
Gọi điện

Quầy thuốc Minh Hồng (Trần Thị Hồng)

Thôn Ái, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


0973 336 191 - 0973 336 191
Gọi điện

Quầy thuốc Hoàng Hà số 137 - Công ty CP TM DP Ngọc Đông

Phố Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang


086 201 6566 - 086 201 6566
Gọi điện

Quầy thuốc số 151 (Công ty CPTM DP Ngọc Đông)

Thôn Phố, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


097 751 4743 - 097 751 4743
Gọi điện

Quầy thuốc Trung Luyến - Công ty TNHH DP Tín Thành

Mai Tô, Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang


0962 756 999 - 0962 756 999
Gọi điện

Quầy thuốc Sinh Quỳnh - Công ty TNHH DP Tín Thành

Thôn Phong Cốc, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang


0963 262 253 - 0963 262 253
Gọi điện