EMMATS – NGỜI HẠNH PHÚC RẠNG THÀNH CÔNG

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

Quầy thuốc 104 (Chị Huệ)

Phố Kép, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang


037 996 8144 - 037 996 8144
Gọi điện

Quầy thuốc 136

Đồng Nô, Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang


0962 228 323 - 0962 228 323
Gọi điện

Quầy 702 - Chi nhánh dược Lạng Giang

174 Nguyễn Trãi, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang


0972 283 262 - 0972 283 262
Gọi điện

Quầy thuốc số 268

Thôn Hậu, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang


0399 779 389 - 0399 779 389
Gọi điện

Quầy thuốc 758 (Chị Ánh)

Thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang


038 994 7877 - 038 994 7877
Gọi điện

Công ty TNHH Tm và DP Khánh Sơn - Quầy thuốc Huy Hoàng

Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang,


0335 262 828 - 0335 262 828
Gọi điện

QT Trung Sâm

204 Nguyễn Trãi, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang


0966786466 - 0966786466
Gọi điện

Quầy thuốc 270 (DS Phạm Thi Tĩnh)

Ngọc Lâm, Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang


0977 430 462 - 0977 430 462
Gọi điện

Quầy thuốc 629 (Chị Thảo)

Chợ Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang


0962 057 593 - 0962 057 593
Gọi điện

Quầy thuốc 124

Chợ Tràng, Lục Nam, Bắc Giang


0974 064 380 - 0974 064 380
Gọi điện