EMMATS – NGỜI HẠNH PHÚC RẠNG THÀNH CÔNG

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

QT số 730

Trại nội, xã Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang


0989 202 908 - 0913.380.412
Gọi điện

Quầy thuốc 758 (Chị Ánh)

Thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang


038 994 7877 - 038 994 7877
Gọi điện

Quầy thuốc 136

Đồng Nô, Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang


0962 228 323 - 0962 228 323
Gọi điện

Quầy 702 - Chi nhánh dược Lạng Giang

174 Nguyễn Trãi, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang


0972 283 262 - 0972 283 262
Gọi điện

Quầy thuốc 270 (DS Phạm Thi Tĩnh)

Ngọc Lâm, Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang


0977 430 462 - 0977 430 462
Gọi điện

Quầy thuốc 124

Chợ Tràng, Lục Nam, Bắc Giang


0974 064 380 - 0974 064 380
Gọi điện

Quầy thuốc 629 (Chị Thảo)

Chợ Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang


0962 057 593 - 0962 057 593
Gọi điện

Quầy thuốc 183

Tân Thành - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang


039 333 7292 - 039 333 7292
Gọi điện

QT Nguyễn Thị Hiền

Thôn Chu Nghĩa, xã Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang


0964 642 675 - 0818 471 919
Gọi điện

QT 101 Chi Phú

116 khu Trường Chinh, Minh Khai, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang


02043.882.177 - 0944 891 964
Gọi điện