EMMATS – NGỜI HẠNH PHÚC RẠNG THÀNH CÔNG

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

Công ty CP Dược Phẩm Đại Phúc Bắc Ninh

Số 546 A đường Nguyễn Trãi, Phố Bồ Sơn, P võ Cường, TP Bắc Ninh


097 943 6355 - 0975 635 938
Gọi điện

QT Thanh Nga

148 Phố Vũ, P Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


0382 735 358 - 0985 900 863
Gọi điện

Quầy thuốc số 34

Số 34 Phố Vũ Đại Phúc, TP Bắc Ninh


0886 017 899 - 0967 468 912
Gọi điện

QT 35

107 đường Hồ Ngọc Lân, p Kinh Bắc, TP Bắc Ninh


0976.780.498 - 0975 635 938
Gọi điện

Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy

Chợ Nam Sơn, Nam Sơn, TP Bắc Ninh


0944 903 709 - 038 448 7347
Gọi điện

QT Số 02 Trần Thị Nhàn

Số 954 đường 286, P Vạn An, TP Bắc Ninh


0978 901 668 - 0978 901 668
Gọi điện

NT Hà Bắc

242 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


0979 885 112 - 0979 885 112
Gọi điện

Quầy thuốc Trang Linh

95 Võ Cường, Hòa Đình, TP Bắc Ninh


0984 340 902 - 0984 340 902
Gọi điện

QT 35 (gần cầu Yna)

107 đường Hồ Ngọc Lân, p Kinh Bắc, TP Bắc Ninh


0976.780.498 - 0976.780.498
Gọi điện

QT Thuý Nhị

Số 69 - Chợ Dầu - Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh


0978.019.534 - 0915 174 890
Gọi điện